VISIE

 Goed met cijfers en mensen

De aanmoediging tot ‘groei’ van onze cliënten, de ondernemer en zijn onderneming. Groei in al zijn facetten; zowel op zakelijk als persoonlijk vlak staat de ondernemer op de eerste plaats.

 Eerlijk en met heldere taal

De wijzende pijl staat voor de kwaliteit ‘doelgericht’. Het doel is om de wet- en regelgeving toe te passen naar een op maat gesneden advies voor de persoonlijke of zakelijke situatie van onze cliënt. Kennis en kwaliteit worden verenigd.

 Allround advies

Natuurlijk komt u als ondernemer voor veel keuzes te staan. De ronde beweging van de pijl geeft aan dat we samen met u meedenken. We kunnen u een oplossing bieden door onze uitgebreide kennis en ervaring en ons grote netwerk van professionals.

 Efficiënt, gemakkelijk en gunstig

Onze efficiënte en persoonlijke aanpak werken in uw voordeel. Samen met u zoeken we de balans tussen wat u zelf kunt doen en wat u uit handen geeft. Indien nodig schakelen we een externe deskundige in.

Onze visie op ondernemen:

U wilt uw bedrijf niet zomaar leiden;
u wilt groeien
.
Niet alleen in omzet, maar ook in de waarde die u toevoegt. Voor uw klanten, personeel, leveranciers en andere betrokkenen. Die waarde is het resultaat van uw visie en de tientallen besluiten die u dagelijks neemt. Beslissingen die u wilt nemen op grond van de beste – meest actuele – informatie. Met een kritisch klankbord en diverse mogelijkheden om er invulling aan te geven. Samen met u onderzoeken we waar u voortgang kunt boeken en waar kansen liggen voor uw onderneming. Of u een B.V. heeft, eenmanszaak of Stichting, wij zijn u graag van dienst bij al uw vraagstukken.

We kunnen de dienstverlening op verschillende manieren vormgeven. 
Overzicht is van belang voor u als ondernemer. Correcte jaarrekeningen, gestructureerde rapportages en een heldere financiële administratie geven inzicht in waar u staat en helpen u verantwoorde keuzes naar de toekomst te maken.
Vastleggen wat er is gebeurd en dat vertalen in cijfers. Echter hebben die cijfers pas een toegevoegde waarde wanneer u ze begrijpt èn kan vertalen naar een toekomstbeeld om zo te kunnen anticiperen op een steeds veranderende omgeving.