Belastingplan 2021Op 15 december heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, waaronder de investeringsregeling BIK en de nu geldende belastingtarieven. 

Bijgaand ontvangt u de link naar het persbericht van het Ministerie van Financiën, hierin is in een overzicht de wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2021 opgenomen: Ga naar het persbericht
.